Numerio 112 atsiradimo istorija

Apie būtinybę įvesti vienodą visoje Europoje skubios pagalbos telefono numerį pradėta kalbėti dar XX amžiaus 8-ajame dešimtmetyje. Tokio numerio poreikio atsiradimą lėmė nuolat ir sparčiai didėjantis keliaujančiųjų į kitas Europos valstybes skaičius ir siekis užtikrinti keliaujančiųjų saugumą.

Tuomet kiekvienoje valstybėje veikė „savi“ atskirų pagalbos tarnybų pagalbos telefono numeriai, kuriuos keliautojams būdavo sunku įsiminti ar net sužinoti. Svečioje šalyje nelaimę patyrę ir streso apimti keliautojai, užuot nedelsdami paskambinę pagalbos tarnyboms, pirmiausia turėdavo prisiminti ar susižinoti, kokiu numeriu kurią tarnybą išsikviesti. Dėl tokio uždelsimo buvo gaištamas tokiose situacijoje itin brangus laikas, o tai keldavo grėsmę žmonių sveikatai ar net gyvybei.

Todėl dar 1976 metais pasigirdo siūlymų įvesti bendrąjį Europos skubaus iškvietimo telefono numerį 112.

Tačiau procesas užtruko. Tik 1991 metų liepos 29 dieną Europos Bendrijų Taryba priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo Europos Sąjungos valstybes nares ne vėliau nei iki 1996 metų gruodžio 31 dienos užtikrinti, kad jų ryšio tinkluose būtų įvestas bendrasis Europos skubaus iškvietimo telefono numeris 112, kuris galėtų būti įdiegtas greta visų kitų esamų nacionalinių pagalbos telefono numerių.

Vėliau priimti Europos Parlamento ir Tarybos teisės aktai numatė, jog kiekviena valstybė narė privalo užtikrinti, kad:

  • skambinimas skubios pagalbos tarnyboms numeriu 112 būtų nemokamas;
  • skambučiai numeriu 112 būtų tvarkomi taip, kad geriausiai atitiktų skubios pagalbos tarnybų darbo organizavimo tvarką;
  • būtų užtikrintos lygiavertės neįgaliųjų galimybės naudotis skubios pagalbos iškvietimo paslaugomis;
  • skubios pagalbos skambučius numeriu 112 gaunanti institucija galėtų nemokamai naudotis skambinančiojo vietos nustatymo duomenimis;
  • piliečiai būtų informuojami apie numerį 112 ir jo naudojimą, visų pirma priemonėmis, skirtomis asmenims, keliaujantiems iš vienos valstybės narės į kitą.

Įstojus į Europos Sąjungą, šias nuostatas turėjo įgyvendinti ir Lietuva.

Nuo 2004 m. į pagalbos skambučius telefono numeriu 112 atsako ir į pagalbos prašymus reaguoja kitų užsienio šalių pavyzdžiu įkurtas Bendrasis pagalbos centras.