Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Interneto svetainės https://112.lt (toliau – svetainė) ir jos duomenų valdytojas yra Bendrasis pagalbos centras (toliau – BPC), įmonės kodas 188787474, buveinės adresas P. Vileišio g. 20A, Vilnius.

BPC gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą ir įsipareigoja ją užtikrinti.

Ši Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius svetainės naudotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Jūsų asmens duomenis BPC tvarko vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis.

Pagrindinės Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius ir kt.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.

Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TEISĖTUMO SĄLYGOS

 

BPC svetainėje tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais ir remiantis šiais pagrindais:

  1. siekiant suteikti galimybę užduoti rūpimus klausimus ar su BPC susisiekti kitais (ne skubiosios pagalbos) klausimais, tvarkome svetainės lankytojų pateiktus asmens duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą, pateiktos žinutės turinį, IP adresą, žinutės pateikimo datą ir laiką.
  2. siekiant užtikrinti, kad galėtumėte naudotis interneto svetaine, siekdami pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi ja, tvarkome svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauname slapukų pagalba (išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama skyriuje „Slapukai“). Šiuos duomenis tvarkome vykdant BPC pavestas viešosios valdžios funkcijas.

 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

Jūsų asmens duomenų neteikiame tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

  1. jei yra Jūsų sutikimas;
  2. Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai;
  3. teisėsaugos institucijoms pagal jų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti mūsų pasirinktiems paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros įmonėms, interneto svetainės talpinimo paslaugas teikiančioms įmonėms, duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.). Mūsų pasirinkti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis tvarko BPC vardu ir pagal BPC nurodymus.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Jūsų duomenis, pateiktus kartu su žinute BPC, saugosime 5 (penkis) metus arba kol atšauksite sutikimą.

Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis saugosime slapuko galiojimo laikotarpiu. Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus ištrinami taip, kad nebūtų galima jų atstatyti.

 

SUBJEKTŲ TEISĖS

 

Teisės aktų nustatyta tvarka Jūs turite teisę:

  1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
  2. reikalauti ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis;
  3. nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu; tokiu atveju Jūs galite netekti galimybės naudotis mūsų svetainės turiniu;
  4. reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  5. atšaukti duotą sutikimą dėl slapukų.

Prašymus ar klausimus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, BPC prašome pateikti  adresu P. Vileišio g. 20A, Vilnius, el. paštu info@112.lt.

 

SLAPUKAI

 

Svetainėje yra naudojami slapukai.

Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, kurie yra įrašomi į įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai Jūs naršote svetainėje, ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą.

Jums pirmą kartą apsilankius svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami Jūsų kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys, tinklapyje praleistas laikas ir pan.

Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naudotis svetaine, naudojame šiuos slapukus:

  Slapuko pavadinimas   Slapuko paskirtis
  cookie_notice_accepted   Saugo informaciją apie sutikimą/nesutikimą su privatumo politika.
  pll_language   Saugo informaciją apie kalbos pasirinkimą.
  uncodeAI.css   Saugo informaciją apie vartotojo ekrano rezoliuciją ir padeda dinamiškai pateikti bei pritaikyti paveikslėlius ir kitą turinį.
  uncodeAI.images   Saugo informaciją apie vartotojo ekrano rezoliuciją ir padeda dinamiškai pateikti bei pritaikyti paveikslėlius ir kitą turinį.
  uncodeAI.screen   Saugo informaciją apie vartotojo ekrano rezoliuciją ir padeda dinamiškai pateikti bei pritaikyti paveikslėlius ir kitą turinį.
  wordpress_test_cookie   Atlieka patikrinimą, ar svetainėje yra pateikiamas pranešimas dėl slapukų.

Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės.

Norėdami, kad slapukų pagalba Jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus.

Pažymime, kad naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos svetainės veikimui ir kai kuriems jos funkcionalumams, taip pat gali neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi svetainėje prieinamomis paslaugomis.