Reagavimas į pagalbos prašymą

Bendrasis pagalbos centras atsako į skambučius numeriu 112, priima pagalbos prašymus, parengia elektroninius pranešimus apie pagalbos poreikį ir perduoda juos reikiamoms skubiosios pagalbos tarnyboms.

Skubiosios pagalbos tarnybos, gavusios pranešimą apie pagalbos poreikį, atlieka operatyvųjį pajėgų valdymą ir yra atsakingos už tinkamą reagavimą.

Į policijai skirtus pagalbos prašymus, gavę elektroninį pranešimą į Policijos registruojamų įvykių registrą, reaguoja 10 policijos operatyvaus valdymo padalinių apskričių centruose. Dažniausiai jiems užtenka informacijos, surašytos įvykio kortelėje. Šie duomenys perduodami ir konkretiems policijos ekipažams. Tačiau tam tikrais griežtai apibrėžtais atvejais, pvz., kai vyksta įtariamų asmenų persekiojimas ar sulaikymas, su policijos operatyvaus valdymo padaliniais jungiama tiesiogiai ir policijos pareigūnai prašo žmogaus atsakyti į jiems kilusius klausimus, patikslinti informaciją, detales ir pan.

Greitosios medicinos pagalbos atveju į 2–4 pagrindinius klausimus atsakęs skambinantysis jungiamas su atitinkamos Greitosios medicinos pagalbos stoties dispečerine. Greitosios medicinos pagalbos stoties dispečeriai gauna Bendrojo pagalbos centro operatorių užpildytas elektronines korteles ir, sujungus su skambinančiuoju, mato jose nurodytą adresą ir reikiamos pagalbos pobūdį. Toliau jau dispečeriai klausinėja skambinantį asmenį, tikslina reikiamą informaciją ir išsiunčia greitosios medicinos pagalbos brigadą.

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgas koordinuoja pats Bendrasis pagalbos centras, todėl skambučio metu operatoriaus surinkta informacija nedelsiant (per ≤ 60 s), dar pokalbio metu lygiagrečiai perduodama priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdytojams Vilniuje, Klaipėdoje arba Alytuje, kurie, reaguodami į įvykio tipą, išsiunčia reikiamas pajėgas ir toliau atlieka jų operatyvųjį valdymą.

Aplinkos apsaugos kompetencijai priskiriami įvykiai perduodami Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Pranešimų priėmimo tarnybai, kurios specialistai juos analizuoja ir priima sprendimus dėl įvykių valdymo ir reagavimo.

Bendrasis pagalbos centras neturi įgaliojimų kontroliuoti skubiosios pagalbos tarnybų veiklos, nevaldo jų pajėgų ir negali daryti poveikio jų reagavimo greičiui.